Projektas „Nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimas“

2024 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija kartu su projekto partneriais – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ pradėjo įgyvendinti projektą „Nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimas“ Nr. 04-021-P-0001, kurio tikslas – sutelkti žinias ir kompetencijas vienoje stiprioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, suvienodinti ir optimizuoti nacionalinės plėtros įstaigos veiklos praktiką bei fondų valdymą įvairiose investavimo srityse, sukuriant prielaidas pritraukti institucinių investuotojų, sustiprinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, tvariai padidinti finansinių priemonių pasiūlą finansiškai gyvybingiems projektams.

Projekto lėšomis finansuojama:

– nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimas, kai iš keturių įmonių UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ atsiranda viena nacionalinės plėtros įstaiga su vieninga vidine struktūra, sutelktais finansiniais bei žmogiškaisiais resursais, didesniu kapitalu ir tarptautiniu žinomumu;

  • naujo vardo įvedimas – komunikacijos kampanija;
  • strateginių dokumentų, apjungiant konsoliduotų įstaigų veiklą ir nustatant naujas strategines veiklos kryptis, parengimas;
  • informacinių technologijų ir sistemų apjungimas / integracija;
  • įrankiai ir metodai geresniam finansinių priemonių planavimui ir inicijavimui bei rinkos poreikių nustatymui;
  • efektyvesnės laikinai laisvų lėšų investavimo ir valdymo praktikos taikymas;
  • dalyvavimo vystomojo bendradarbiavimo veikose įgalinimas.

Siekiamas rezultatas – viena stipri, valdoma pagal aukščiausius valdymo standartus nacionalinė plėtros įstaiga, turinti pakankamai finansinio kapitalo ir priemonių svarbioms Lietuvos ekonomikos sritims finansuoti (finansavimo prieinamumo verslui didinimo, inovacijų, tvarių finansų skatinimo, energijos efektyvumo didinimo, finansinių paslaugų ir technologijų ekosistemos gerinimo).

Šis projektas yra dalis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytos reformos „Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas“, kurios tikslas – padidinti ilgalaikį valstybės ir savivaldybių biudžetų tvarumą, vidutinės trukmės biudžeto formavimo ir viešųjų paslaugų finansavimo skaidrumą.

Planuojama projekto darbų pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d. Projekto vertė – 3 259 693,38 eurų, iš kurių 2 000 000,00 eurų finansuojama Europos Sąjungos iniciatyvos ­„NextGenerationEU“, skirtos ekonomikos gaivinimui skatinti, lėšomis.