Komanda

Vadovaujamės aukščiausiais profesionalumo, skaidrumo ir nešališkumo standartais. Užsiimame tik tuo, kas kuria geriausią visapusišką realią vertę visuomenei ir partneriams.

Dainius Vilčinskas, Generalinis direktorius

Išsilavinimas: D. Vilčinskas yra įgijęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos bakalauro ir magistro laipsnius. Taip pat yra baigęs Baltic Institute of Corporate Governance Nepriklausomo valdybos nario kursus.

Patirtis: D. Vilčinskas turi 19 metų patirtį finansų sektoriuje. Daugiau nei 13 metų vadovavo įvairiems padaliniams verslo bankininkystės srityje banke „Swedbank“. Paskutinius 5 metus D. Vilčinskas vadovavo Verslo bankininkystei 3 Baltijos šalyse. Jo vadovaujamas padalinys buvo atsakingas už daugiau nei 8 mlrd. EUR paskolų portfelį bei 300 000 verslo klientų. Dirbdamas „Swedbank“ D. Vilčinskas buvo ilgametis Lietuvos įmonės Valdybos narys bei Latvijos įmonės Stebėtojų tarybos narys. Dirbdamas verslo bankininkystės srityje, D. Vilčinskas įgijo įmonių kreditavimo, finansų analizės ir rizikų valdymo patirtį.

Pareigų pradžia: 2020 m. rugpjūčio 19 d.

Marta Jablonskė, Finansų valdymo departamento direktorė

Išsilavinimas: M. Jablonskė yra įgijusi Vilniaus universiteto Verslo administravimo ir vadybos bakalauro bei magistro laipsnius. Taip pat yra ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Didžioji Britanija) tikroji narė.

Patirtis: M. Jablonskė turi daugiau nei 15 metų finansų valdymo patirties tarptautinėse ir lietuvių kapitalo įmonių grupėse Barclays, Oracle, BT Invest, audito projektų valdymo patirties PwC. Pagrindinė patirtis yra finansų ir IT sektoriuose, taip pat investicijų valdymas, mažmeninė prekyba, NT vystymas.

Pareigų pradžia: 2020 m. spalio 1 d.

Artūras Vilkas, Investicijų valdymo departamento direktorius

Išsilavinimas: A. Vilkas įgijęs Vytauto Didžiojo universiteto Finansų ir bankininkystės Magistro laipsnį.

Patirtis: A. Vilkas turi daugiau nei 13 metų bankinę patirtį. Ilgą laiką SEB banke dirbo su stambių ir vidutinių įmonių finansavimo sprendimais. Atėjus sunkmečiui, dirbo su įmonių restruktūrizavimo projektais, kartu su klientais ieškant būdų tęsti sėkmingą įmonių veiklą. Vėliau buvo paskirtas dirbti finansiniu patarėju (financial advisor) struktūrizuojant sandorius vidurio Lietuvos klientams. Pastaruosius 6 metus dirbo su stambiomis Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėmis, sunkiosios pramonės šakoje. A. Vilkas sukaupė patirtį finansuojant įvairių sektorių stambių įmonių plėtros planus, struktūrizuojant sandorius su kitais Lietuvos ir užsienio bankais, finansuojant įsigijimų Lietuvoje ir užsienyje sandorius.

Pareigų pradžia: 2020 m. spalio 16 d.

 

Rolandas Ročius, Rizikų valdymo departamento direktorius

Išsilavinimas: R. Ročius yra įgijęs Vilniaus universiteto Statistikos bakalauro laipsnį.

Patirtis: R. Ročius turi daugiau nei 12 metų patirtį bankininkystės srityje. 4 metus buvo atsakingas už stambiausių SEB banko verslo klientų, kurie susidūrė su sunkumais, priežiūrą, ieškant individualių restruktūrizavimo sprendimų. Nuo 2013 metų ėjo SEB banko kredito komiteto pirmininko pareigas, su įgaliojimais priimti finansavimo sprendimus iki 10 milijonų eurų, vėliau tapo skyriaus vadovu bei laikinai ėjo Kredito departamento direktoriaus pareigas. Pastaruosius 2 metus R. Ročius buvo atsakingas už didžiausio Baltijos šalyse alternatyvaus verslo finansuotojo UAB „SME Finance” rizikos valdymą, kredito portfelio kokybę, specializuoto banko licencijai reikalingų rizikos valdymo dokumentų parengimą.

Pareigų pradžia: 2020 m. spalio 26 d.

Oksana Kostogriz, Teisės ir administravimo departamento direktorė

Išsilavinimas: O. Kostogriz yra įgijusi Vilniaus universiteto Teisės magistro laipsnį.

Patirtis: O. Kostogriz turi 14 metų patirtį teisės, įmonių valdymo ir mažmeninės prekybos srityje. Daugiau nei 9 metus ji užėmė valdybos narės ir vadovaujančias pareigas UAB „Vilniaus prekyba“ grupės įmonėse. Didžiąją laiko dalį buvo UAB „Euroapotheca“ valdybos narė bei teisės ir administravimo departamento vadovė atsakinga už Grupės įmonių Baltijos šalyse, Švedijoje ir Lenkijoje veiklos teisinę priežiūrą. Dirbdama didžiausioje lietuviško kapitalo įmonių grupėje O. Kostogriz sukaupė patirtį įmonių įsigijimų ir susijungimų, įmonių valdymo, mažmeninės prekybos bei nekilnojamojo turto valdymo srityje.

Pareigų pradžia: 2020 m. spalio 5 d.

 

Normantas Marius Dvareckas, Valdybos pirmininkas

Išsilavinimas: N. M. Dvareckas yra baigęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, vadybos magistro laipsnį įgijęs ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, kvalifikaciją kėlęs vadovams skirtuose įmonių įsigijimo ir jungimosi kursuose London Business School Didžiojoje Britanijoje.

Patirtis: N. M. Dvareckas yra sukaupęs įmonių valdysenos patirties eidamas nepriklausomo valdybos nario pareigas strateginės svarbos valstybės įmonėse „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir „Oro navigacija“, taip pat privataus kapitalo investicijų valdymo patirties investicijų bendrovėje „Avestis“.

Dabar: N. M. Dvareckas yra strateginės svarbos valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ nepriklausomas valdybos narys, įmonių įsigijimo ir susijungimo konsultacijų UAB „Ad ventum“ steigėjas ir vadovas, Inovacijų fondo prie Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdančiosios agentūros Briuselyje ekspertas.

Kadencijos pradžia: 2020 m. rugpjūčio 7 d.

Agnė Daukšienė, Valdybos narė

Išsilavinimas: A. Daukšienė yra įgijusi teisės magistro laipsnį Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Šiuo metu siekia vadovų verslo administravimo magistro laipsnio Baltic Management Institute.

Patirtis: A. Daukšienė turi 15 metų teisinio darbo patirtį turto valdymo, investicinių ir pensijų fondų kūrimo ir vystymo, finansinio tarpininkavimo, investicinės bei tradicinės bankininkystės, licencijavimo bei vadovybės konsultavimo srityse. Taip pat ėjo vadovaujančias pareigas vienoje didžiausių turto valdymo įmonių Lietuvoje „INVL Asset Management“, specializuotame investiciniame banke „Finasta“ bei kitose prižiūrimose įmonėse, teikiančiose finansines ir investicines paslaugas.

Dabar: Šiuo metu eina vadovaujančias pareigas strateginės svarbos įmonėje UAB „Ignitis“.

Kadencijos pradžia: 2020 m. rugpjūčio 7 d.

 

Andrius Sokolovskis, Valdybos narys

Išsilavinimas: A. Sokolovskis yra baigęs Mykolo Riomerio universiteto Teisės fakultetą.

Patirtis: A. Sokolovskis yra sukaupęs 15 metų patirtį finansų sektoriuje, verslo bankininkystės srityje. Buvo atsakingas už įvairių įmonių ir viešojo sektoriaus bei infrastuktūros projektų finansavimą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Nuo 2005 m. dirbo Nordea Bank Lietuva. Nuo 2016 m. dirbo Europos investiciniame banke (EIB), kur užėmė paskolų finansinės priežiūros pareigūno pareigas Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos regionams, taip pat buvo atsakingas už privataus verslo, energetikos, komercinių bankų ir nacionalinių plėtros bankų finansavimą Baltijos jūros ir Šiaurės Europos regione.

Kadencijos pradžia: 2020 m. rugpjūčio 7 d.

 

Aurimas Martišauskas, Valdybos narys

Išsilavinimas: A. Martišauskas yra įgijęs Kauno technologijos universiteto Elektros sistemų bei jų valdymo bakalauro laipsnį ir Vadybos mokslų magistro laipsnį. Taip pat yra baigęs Baltic Institute of Corporate Governance Nepriklausomo valdybos nario kursus.

Patirtis: A. Martišauskas yra sukaupęs daugiau nei 15 metų strateginio valdymo, įsigijimų praktikos bei valdybos nario patirties telekomunikacijų, finansų bei investicijų valdymo, mažmeninės prekybos srityse. Dirbo UAB „Bitė GSM“, specializuotame investiciniame banke „Finasta“ bei Vilniaus prekyba įmonių grupėse. Nuo 2020 metų yra aktyvus investuotojas, įsigijimų bei pardavimų nepriklausomas patarėjas bei nepriklausomas valdybos narys.

Kadencijos pradžia: 2020 m. rugpjūčio 7 d.

 

Virginijus Doveika, Valdybos narys

Išsilavinimas: V. Doveika yra įgijęs Vilniaus universiteto verslo vadybos ir administravimo bakalauro ir BMI tarptautinės vadybos magistro laipsnius. Kvalifikaciją kėlęs IESE Business Shool (Ispanija), IMD Business School (Šveicarija) ir Wallenberg Institute (Švedija).

Patirtis: V. Doveika turi 18 metų patirtį finansų sektoriuje. Daugiau nei 14 metų vadovavo įvairiems verslo padaliniams SEB banke. Tame tarpe 6 metus buvo SEB banko valdybos nariu ir 3 metus vadovavo Mažmeninės bankininkystės tarnybai Baltijos šalyse, kur buvo atsakingas už daugiau nei 10 milijardų EUR kredito portfelį.

Dabar: Šiuo metu V. Doveika yra elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinčios UAB Ambr Payments valdybos narys.

Kadencijos pradžia: 2020 m. rugpjūčio 7 d.