Tvariam verslo augimui

UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ (VIVA) – Lietuvos banko iniciatyva įkurta bendrovė, atsakinga už KŪB „Pagalbos verslui fondo“ (Fondas) valdymą, investicijų vertinimą, atranką, investicijų priežiūrą, rizikos valdymą ir Fondo grąžą.

Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Finansų minsiterijos, yra vienintelis bendrovės akcininkas.

VIVA  pagrindinis tikslas – teikti pagalbą stambioms ir vidutinėms įmonėms, susiduriančioms su finansiniais sunkumais, padėti užtikrinti stambių ir vidutinių įmonių rezultatų tvarumą bei kapitalo rinkos aktyvumą.

KŪB „Pagalbos verslui fondas“ teikia finansinę pagalbą verslui per skolos ir investicinius instrumentus. Stambios ir vidutinės įmonės gali pretenduoti į paskolas arba gauti investicijas išleidžiant paprastąsias obligacijas. Į sistemines įmones Fondas taip pat gali investuoti išpirkdamas įmonių akcijas arba naudodamas kitus mišrius finansinius instrumentus.

Visą informaciją apie įmonės valdymą ir viešą informaciją rasite čia.

Investuotojams

Valstybės investicijų valdymo agentūra valdo Pagalbos verslui fondą (Fondą), valstybė į Fondą investuoja per UAB „Valstybės investicinis kapitalas“.

Šiuo metu valstybė į Fondą investavo 100 mln. eurų, taip pat planuojama suteikti iki 400 mln. eurų dydžio valstybės garantiją ne nuosavybės vertybiniams popieriams.

Esant poreikiui, Fondas taip pat sieks pritraukti institucinius investuotojus. Jų investicijos gali siekti iki 500 mln. Eur.

Investuoti bus galima ne tik į Fondą, bet ir į obligacijas su valstybės garantija. Pirminio platinimo metu šios obligacijos bus platinamos profesionaliems investuotojams. Vėliau jos būtų listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje ir nuo tada jas galės įsigyti visi norintys. Planuojama, kad po listingavimo šios obligacijos būtų supirkinėjamos pagal ECB programą.

DAUGIAU

Verslui

Pagalbą verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos, teikiame per paskolas įmonių apyvartinėms lėšoms ir investicijoms, taip pat investuojame į įmonių skolos vertybinius popierius, akcijas arba pasitelkiame mišrias finansavimo priemones. Finansinė pagalba skiriama toms įmonėms, kurios negali gauti trūkstamo finansavimo finansų rinkose ir susiduria su likvidumo iššūkiais.
DAUGIAU

Misija

Bendradarbiaudami su verslu stipriname ilgalaikę vertę kuriančią ekonomiką.

Vizija

Viešas ir privačias investicijas telkiantis lyderis skatinantis finansų rinkos brandą.

Vertybės

Siekdami savo vizijos ir misijos įgyvendinimo, kasdien dirbame vadovaudamiesi vertybėmis, kurios mus vienija ir įkvepia.

Verslo kalba ir institucinis požiūris

Girdime, suprantame ir kalbame verslo kalba, vadovaudamiesi atsakingu instituciniu požiūriu į suteiktų išteklių valdymą.

Patikimumas

Savo veikloje vadovaujamės aukščiausiais profesionalumo, skaidrumo ir nešališkumo standartais. Savo veikla kuriame visapusišką ir realią vertę visuomenei bei partneriams.

Tęstinumas

Dirbdami drauge su kitais finansų rinkos dalyviais, skatiname finansų ir kapitalo rinkų aktyvumą ir brandą.

Žvilgsnis į priekį

Telkdami viešąsias ir privačias investicijas siekiame teigiamos grąžos investuotojams.

Integralumas

Priimdami sprendimus vertiname ne tik trumpalaikę naudą verslui, bet ir ilgalaikę įtaką ekonomikos darnai bei tvarumui. Numatome galimus iššūkius ir juos sprendžiame.

Skaidrumas

Įmonėje sudaryta valdymo organų komanda ir nešališka bei profesionali valdymo struktūra leidžia užtikrinti skaidrų, atsakingą, efektyvų įmonės valdymą.