Tvariam verslo augimui

UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ (VIVA) – Lietuvos banko iniciatyva įkurta bendrovė, atsakinga už KŪB „Pagalbos verslui fondo“ (Fondas) valdymą, investicijų vertinimą, atranką, investicijų priežiūrą, rizikos valdymą ir Fondo grąžą.

Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Finansų minsiterijos, yra vienintelis bendrovės akcininkas.

VIVA  pagrindinis tikslas – teikti pagalbą stambioms ir vidutinėms įmonėms, susiduriančioms su finansiniais sunkumais, padėti užtikrinti stambių ir vidutinių įmonių rezultatų tvarumą bei kapitalo rinkos aktyvumą.

KŪB „Pagalbos verslui fondas“ teikia finansinę pagalbą verslui per skolos ir investicinius instrumentus. Stambios ir vidutinės įmonės gali pretenduoti į paskolas arba gauti investicijas išleidžiant paprastąsias obligacijas. Į sistemines įmones Fondas taip pat gali investuoti išpirkdamas įmonių akcijas arba naudodamas kitus mišrius finansinius instrumentus.

Visą informaciją apie įmonės valdymą ir viešą informaciją rasite čia.

Investuotojams

Valstybės investicijų valdymo agentūra valdo Pagalbos verslui fondą (Fondą), valstybė į Fondą investuoja per UAB „Valstybės investicinis kapitalas“.

Šiuo metu valstybė į Fondą investavo 100 mln. eurų, taip pat planuojama suteikti iki 400 mln. eurų dydžio valstybės garantiją ne nuosavybės vertybiniams popieriams.

Esant poreikiui, Fondas taip pat sieks pritraukti institucinius investuotojus. Jų investicijos gali siekti iki 500 mln. Eur.

Investuoti bus galima ne tik į Fondą, bet ir į obligacijas su valstybės garantija. Pirminio platinimo metu šios obligacijos bus platinamos profesionaliems investuotojams. Vėliau jos būtų listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje ir nuo tada jas galės įsigyti visi norintys. Planuojama, kad po listingavimo šios obligacijos būtų supirkinėjamos pagal ECB programą.

DAUGIAU

Verslui

Pagalbą verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos, teikiame per paskolas įmonių apyvartinėms lėšoms ir investicijoms, taip pat investuojame į įmonių skolos vertybinius popierius, akcijas arba pasitelkiame mišrias finansavimo priemones. Finansinė pagalba skiriama toms įmonėms, kurios negali gauti trūkstamo finansavimo finansų rinkose ir susiduria su likvidumo iššūkiais.
DAUGIAU

Misija

Teikdami finansavimą verslui aktyviname finansų ir kapitalo rinkas, skatiname ekonomikos augimą.

Vizija

Investicijas verslui telkianti ir profesionaliai jas valdanti aktyvi finansų ir kapitalo rinkų dalyvė, skatinanti jų efektyvumą ir ekonomikos tvarumą.

Vertybės

Siekdami savo vizijos ir misijos įgyvendinimo, kasdien dirbame vadovaudamiesi vertybėmis, kurios mus vienija ir įkvepia.

Partnerystė

Skatiname aktyvų ir įtraukiantį dialogą įmonėje, su klientais, rinkos dalyviais ir suinteresuotomis šalimis. Suprasdami unikalius jų poreikius bei lūkesčius, sutelkiame srities ekspertų komandą ir pasiūlome ilgalaikius sprendimus verslo augimui ir finansų bei kapitalo rinkų skatinimui.

Tvarumas

Įmonėje gerbiame kiekvieno žmogaus išskirtinumą, esame tolerantiški ir skatiname asmenybių tobulėjimą. Kryptingai siekiame ne tik atliepti verslo, investuotojų ir valstybės finansinius lūkesčius, bet ir prisidėti prie darnaus šalies gerbūvio kūrimo ir tapti stipria atrama kuriant tvaresnę šalies ekonomiką.

Atsakomybė

Atsakingai, efektyviai ir skaidriai valdome mums patikėtus resursus. Pasitelkdami sukauptas žinias ir profesinę patirtį ypatingą dėmesį skiriame rizikų valdymui. Vadovaudamiesi gerąja rinkos praktika diegiame atskaitingą valdymo modelį ir nuolat tobuliname veiklos procesus.