14 rugpjūčio, 2020

Suformuota Valstybės investicijų valdymo agentūros valdyba, paskirtas jos pirmininkas

Pagalbos verslui fondas jau turi vadovus – išrinkta Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) valdyba ir jos pirmininkas. Jie bus atsakingi už Pagalbos verslui fondo investicinių sprendimų priėmimą.  

„Lietuva įveikė pirmąją koronaviruso bangą, tačiau yra nemažai klaustukų dėl ateities, įskaitant galimą antrąją bangą ir ilgalaikes struktūrines pasekmes šalies ūkio raidai. Pagalbos verslui fondas – svarbus žingsnis stiprinant valstybės institucinę sąrangą, siekiant efektyviai teikti valstybės pagalbą šalies ekonomikai svarbioms  įmonėms”, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas. Jis priduria, kad Lietuvos bankas savo žiniomis ir kompetencija aktyviai prisidės prie fondo veiklos, kiek to prireiks.

Paramos verslui fondo valdybą sudaro Agnė Daukšienė, Andrius Sokolovskis, Aurimas Martišauskas, Normantas Marius Dvareckas, Virginijus Doveika. Valdyba išrinko pirmininką, juo tapo Normantas Marius Dvareckas.

Į penkis VIVA valdybos narius pretendavo daugiau nei 70 kandidatų. Juos vertino Lietuvos banko sudaryta atrankos komisija, kartu su nepriklausoma personalo atrankos agentūra. Atrinktus kandidatus vertino ir 4 metų kadencijai paskyrė VIVA Stebėtojų taryba.

„Džiaugiuosi, kad bendromis visų dalyvaujančių pusių pastangomis pavyko į valdybą, ir į investicinį komitetą, pritraukti motyvuotus aukštos kompetencijos specialistus. Nepriekaištinga reputacija, noras prisidėti prie projekto sėkmės, ilgametė patirtis investavimo, skolos valdymo, kapitalo rinkų srityse buvo svarbiausi kriterijai. Tikiuosi ir toliau sutelktomis pastangomis atliksime likusius  darbus, kad finansavimas kuo greičiau pasiektų verslo įmones. Kviečiu ir verslo bei investuotojų bendruomenę aktyviai įsitraukti, kad per fondą investuojamos lėšos kurtų didžiausią galimą vertę,“ – sako VIVA Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdas Vitkauskas.

Paramos verslui fondo tikslas – padėti koronaviruso COVID-19 sukeltos krizės paveiktoms vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, kurių veiklos nutraukimas gali turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių. Šio fondo steigimui pritarė ir Europos Komisija (EK), patvirtinusi valstybės pagalbos teikimo schemą. Tai buvo pirmoji Europos Sąjungoje patvirtinta schema pagal išplėstą laikinąją valstybės pagalbos sistemą, kuri suteikia valstybėms galimybių rekapitalizuoti sunkumų dėl COVID-19 protrūkio patiriančias ne finansų įmones.

Lietuvos bankas pasiūlė Paramos verslui fondo veiklos strategiją, finansavimo modelį, padėjo rengti fondui steigti reikalingą dokumentaciją ir organizacinę struktūrą, kad jis būtų nepriklausomas nuo politinių sprendimų, kad būtų užtikrinta skaidri ir nepriklausoma veikla, tinkamai atstovaujami investuotojų interesai. Lietuvos banko ekspertų komanda atliko esminį vaidmenį ir sėkmingai derantis su EK dėl patvirtintos valstybės pagalbos teikimo schemos.

Fondą sudarys valstybės įnašas ir galimi tarptautinių finansinių institucijų ir privačių investuotojų įnašai, o fondo turtas galės būti investuojamas į įmonių skolos ir nuosavybės vertybinius popierius arba skiriamas paskoloms teikti.  Paramos verslui fondo ir valdybos darbą prižiūrės Stebėtojų taryba, kurioje penki nariai, iš jų trys – nepriklausomi.

Grįžti į naujienas