26 gegužės, 2022

Valstybės investicijų valdymo agentūros Stebėtojų taryboje naujas nepriklausomas narys – Skirmantas Miliauskas

Lietuvos Respublikos Finansų ministrės įsakymu paskirtas Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA), valdančios Pagalbos verslui fondą (Fondą), naujas nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys. Gegužės 18 d. VIVA Stebėtojų tarybos nario pareigas pradėjo eiti  UAB „Orion Asset Management“ fondo valdytojas Skirmantas Miliauskas.  

„Pagalbos verslui fondo valdymo struktūra atitinka gerąsias viešojo valdymo praktikas ir tai yra puikus pavyzdys, kai valstybės lygiu sukurtas investavimo modelis leidžia efektyviai valdyti valstybės ir investuotojų lėšas teikiant tikslinį finansavimą nuo pandemijos nukentėjusiems ūkio sektoriams ir įmonėms. Vos per vienerius investavimo metus Fondas sukaupė reikšmingos apimties investicijų portfelį,  paskatino pramonės sektoriaus investicijas, dešimtims įmonių padėjo spręsti likvidumo iššūkius. Prisijungdamas prie VIVA Stebėtojų tarybos turėsiu galimybę pasidalinti sukaupta investicijų ir turto valdymo patirtimi bei gerosiomis privataus sektoriaus valdysenos praktikomis“, – sakė naujai išrinktas VIVA Stebėtojų tarybos narys Skirmantas Miliauskas.

Skirmantas Miliauskas turi sukaupęs daugiau nei 25 metus investicinės bankininkystės, fondų ir turto valdymo patirtį. Šiuo metu S. Miliauskas valdo UAB „Orion Asset Management“ privataus kapitalo fondą, prieš tai  ėjo vadovaujančias pareigas „Finasta“ įmonių grupėje,  investicijų valdymo įmonėse įmonėse „Baltcap Management“, „ŽIA Valda“. Buvo daugiau nei  10-ies skirtingų įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų nariu. Investavimo ekspertas studijavo,  Vilniaus universitete, kvalifikaciją kėlė Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje.   S. Miliauskas yra publikavęs ne vieną ekspertinę nuomonę,  dalijasi investicijų valdymo, lyderystės ir derybų meno žiniomis.

Nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario atranką vykdė nepriklausoma atrankų agentūra, kandidatus taip pat vertino LR Finansų ministerijos atrankos komisija.

VIVA Stebėtojų taryba darbą pradėjo 2020 metų vasaros viduryje ir sudaroma iš 5 narių, kurių 3 yra nepriklausomi nariai, taryba renkama 4 metų kadencijai.  Šiuo metu VIVA Stebėtojų tarybai vadovauja nepriklausomas narys ir pirmininkas Giedrius Dusevičius, tarybos narių pareigas taip pat eina Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė ir Lietuvos banko atstovas Algirdas Neciunskas.

Stebėtojų tarybos kompetencija nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Be Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos, Stebėtojų taryba gali atlikti kitas funkcijas, kurios apibrėžtos Fondo sutartyse.

 

Grįžti į naujienas