30 rugsėjo, 2022

Valstybės investicijų valdymo agentūra – valdysenos lyderė Lietuvoje

Valstybės investicijų valdymo agentūra – valdysenos lyderė Lietuvoje

Rugsėjo 29 dieną Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) pripažinta valdysenos lydere mažų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) kategorijoje. Valdymo koordinavimo centras (VKC) VIVA valdysenai suteikė aukščiausią įvertinimą „A+“. Vos pora metų veikianti agentūra jau praėjusiais metais buvo įvertinta balu „A“ ir savo kategorijoje pateko į geriausiai valstybės valdomų įmonių trejetuką.

VIVA yra atsakinga už Pagalbos verslui fondo valdymą. Šių metų birželio mėnesį baigęs aktyvų 16 mėnesių trukusį investavimo periodą ir patvirtinęs finansavimą įmonėms už 225 mln. Eur, Fondas tapo didžiausiu skolos fondu Baltijos šalyse. Vienintelis agentūros akcininkas yra valstybė, atstovaujama LR Finansų ministerijos.

„Mažų įmonių kategorijoje šiemet lydere tapo įmonė, kuri veikdama tik kiek daugiau nei pora metų ir su sąlyginai nedidele 23 asmenų komanda, nuo pat savo steigimo diegia gerąsias valdymo praktikas ir siekia atitikti keliamus standartus. Tai įmonė, kuri teikia tvarią finansinę pagalbą stambiam ir vidutiniam verslui, o tai darydama ne tik nesukuria naštos valstybės biudžetui, bet ir uždirba pelną bei skatina Lietuvos kapitalo rinkos vystymąsi“, – teikdamas apdovanojimą, sakė VKC vadovas Vidas Danielius.

VKC bendrasis įmonių valdysenos įvertinimas sudaromas atsižvelgus į tris vertinamų įmonių valdysenos dimensijas – skaidrumą, kolegialius organus ir strateginį planavimą bei įgyvendinimą. Valstybės valdymo agentūrai skaidrumo ir kolegialių organų valdysenos dimensijose buvo skirtas aukščiausias įvertinimas – „A+“.

„Šis įvertinimas yra įmonėje sukauptos kompetencijos ir specialistų kvalifikacijos pripažinimas. VIVA valdymo organuose ir pačioje įmonėje dirba solidžią investavimo, strateginio planavimo, finansų ir rizikų valdymo patirtį sukaupę specialistai. Nuo pat steigimo pradžios visi dalijamės gerosiomis patirtimis, adaptuojame verslo praktikas viešajam sektoriui ir siekdami atliepti unikalius verslo įmonių poreikius nuolat tobuliname procesų valdymą,“ – gautą valdysenos įvertinimą komentavo VIVA generalinis direktorius Dainius Vilčinskas.

Pasak VIVA vadovo, yra ir kitas svarbus aspektas – įmonėje ir įmonės valdymo organuose yra tvirtas bei nekvestionuojamas tikėjimas VIVA veiklos misija.

„VIVA investavimo modelis leido sukurti tai, ką galime vadinti tvariu finansų valdymu: verslui teikiamas finansavimas papildo finansų rinką, nesukuria naštos valstybės biudžetui ir pirmą kartą sudaro realias prielaidas valstybės lygiu skatinti kapitalo rinką“, – sakė D. Vilčinskas.

Jau beveik dešimtmetį VKC sudaromas valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas.

 

Grįžti į naujienas