21 sausio, 2022

Valstybės investicijų valdymo agentūra ir Europos investicijų bankas pradeda bendradarbiavimą: EIB Fondo garantijos pirmą kartą taps prieinamomis vidutiniam ir stambiam Lietuvos verslui

  • Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA), valdanti Pagalbos verslui fondą, susitarė su Europos investicijų banku dėl „Europos garantijų fondo“ (EGF) garantijų finansuojant vidutines ir stambias Lietuvos įmones.
  • Finansavimas bus teikiamas kaip susietoji rizikos pasidalijimo garantija. EGF garantijos, pagal poreikį, galės būti panaudotos iki 50 mln. eurų vertės paskolų verslui ir obligacijų išpirkimui, taip padedant stambioms ir vidutinėms įmonėms, o kartu kuriant vertę smulkiam verslui.
  • EGF yra dalis ES skubios pagalbos įmonėms ir darbuotojams skirto 540 mlrd. eurų vertės paketo, dėl kurio susitarta po koronaviruso protrūkio.

Šiandien Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, Europos investicijų bankas (EIB) ir Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) pasirašė susitarimą ir paskelbė apie papildomas pagalbos Lietuvos įmonėms, pasitelkiant „Europos garantijų fondo“ (EGF) garantijas, galimybes. Tai pirmasis kartas, kai EGF garantijos bus prieinamos vidutiniam ir stambiam Lietuvos verslui.

EIB ir VIVA susitarė dėl susietosios rizikos pasidalijimo priemonės, kuri leis pagerinti vidutinių ir stambių įmonių galimybes gauti finansavimą Lietuvoje. Tikimasi, kad pasitelkiant garantijos sukurtą papildomą portfelį, netiesiogiai bus remiamas ir smulkusis šalies verslas.

Pagal šį susitarimą vidutiniam ir stambiam Lietuvos verslui finansuoti pagal poreikį galės būti panaudota iki 50 mln. Eur garantijų. EIB garantijos galės būti pritaikomas iki 50 proc. atskirų sandorių vertės. Finansavimas bus skirtas įmonėms, siekiančioms įveikti COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius, skatinti jų investicijų apimčių išlaikymą ir pasiruošimą greitesniam popandeminiam atsigavimui.

„Džiaugiamės intensyviu bendradarbiavimu su Europos investicijų banku, kuris prisideda prie tvaraus Lietuvos ekonomikos augimo ir transformacijos. Pasirašę šį naują susitarimą pagal „Europos garantijų fondo“ iniciatyvą, pagerinsime mūsų šalies verslo galimybes gauti finansavimą“, – sakė Lietuvos Respublikos finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Europos investicijų banko grupės pirmininko pavaduotojas Thomas Östros, pastebėjo, kad „Europos garantijų fondas“ jau skyrė kelis šimtus milijonų eurų pagalbai Lietuvos verslui. „Didžioji šio finansavimo dalis buvo skirta remti mažas ir vidutines įmones, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. Dabar,  bendradarbiaudami su VIVA ir Finansų ministerija, galime žengti dar vieną žingsnį suteikdami finansavimą didesnėms įmonėms“, – sakė EIB pirmininko pavaduotojas.

Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) generalinis direktorius Dainius Vilčinskas pabrėžia, kad pirmasis kartas, kai EIB sutinka dėl EGF garantijų ne tik mažoms ir vidutinėms, bet ir didelėms Lietuvos įmonėms, taip pat sudaro galimybes su EGF garantija teikti finansavimą tokiomis skolos priemonėmis kaip obligacijos ir paskolos.

„Esame tvirtai įsipareigoję būti patikimu finansiniu partneriu Lietuvos verslui, ir tikiuosi, kad ši partnerystė bus mūsų būsimo bendradarbiavimo su EIB, kuriant naujus finansavimo sprendimus Lietuvos įmonėms, etapas. Susitarimas atspindi bendrą įsipareigojimą efektyviai padėti su pandemijos iššūkiais susiduriančiam verslui, pasiruošti greitesniam popandeminiam ekonomikos atsigavimui, užtikrinti  verslo investicijų potencialo skatinimą ir suteikti impulsą tvariai įmonių transformacijai“, – teigia VIVA vadovas.

Visos Europos Garantijų fondą (EGF) įsteigė Europos investicijų banko grupė (EIB ir EIF) ir ES valstybės narės, kaip bendrijos atsaką į COVID-19 pandemiją. EGF siekia padidinti įmonių galimybes gauti finansavimą, atsižvelgiant į prastovų ir apribojimų, kuriais siekiama suvaldyti COVID-19 protrūkį, ekonominį poveikį.

Pagrindinė informacija:

Europos investicijų bankas (EIB) – tai Europos Sąjungos ilgalaikio skolinimo institucija, priklausanti jos valstybėms narėms. Siekiant prisidėti prie ES politikos tikslų, ji teikia ilgalaikį finansavimą patikimoms investicijoms. 2021 m. EIB grupė padidino paramą Lietuvai skirdama apie 1 mlrd. eurų Lietuvos projektų finansavimui, daugiausia paramą skirdama mažoms ir vidutinėms įmonėms COVID-19 pandemijos sąlygomis, taip pat šalies energetikos sektoriui.

EIB grupė įsteigė „Europos garantijų fondą (EGF), kurio lėšomis Lietuva ir kitos ES valstybės narės prisidėjo siekiant apsaugoti nuo COVID-19 krizės nukentėjusias įmones. Naudodamas beveik 25 mlrd. eurų garantijų, EGF suteikia galimybę EIB ir EIF greitai suteikti paskolas, garantijas, turtu užtikrintus vertybinius popierius, nuosavą kapitalą ir kitas finansines priemones, kuriomis galėtų naudotis daugiausia mažosios ir vidutinės įmonės. EGF yra Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo paketo dalis, kuria siekiama skirti iš viso 540 mlrd. eurų labiausiai nukentėjusiems ES ekonomikos sektoriams skatinti.

Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA), įsteigta Lietuvos Banko iniciatyva, yra atsakinga už Valstybės pagalbos verslui fondo (toliau – Fondas) valdymą, investicijų vertinimą, atranką ir priežiūrą, rizikos valdymą ir užtikrinimą, kad Fondas uždirbtų tinkamą grąžą. Lietuvos valstybė, atstovaujama Finansų ministerijos, yra vienintelė bendrovės akcininkė. Pagrindinis VIVA tikslas – teikti finansavimą didelėms ir vidutinėms įmonėms bei padėti užtikrinti tvarius jų veiklos rezultatus, taip pat skatinti kapitalo rinką.

Grįžti į naujienas