23 liepos, 2020

Patvirtinta Valstybės investicijų valdymo agentūros stebėtojų taryba

Šiandien Finansų ministerijoje patvirtinta Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) stebėtojų taryba: Darius Daubaras – „Saudi Aramco“ Strateginių finansų ir korporatyvinės plėtros departamento projektų vadovas ir patarėjas (nepriklausomas narys); Giedrius Dusevičius – UAB „Digital Audio“ direktorius, AB „Klaipėdos nafta“ valdybos pirmininkas (nepriklausomas narys); Raimonda Eidžiūnė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja; Algirdas Neciunskas – Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius; Valdas Vitkauskas – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Finansinių institucijų SEMED asocijuotas direktorius (nepriklausomas narys).

„Sveikinu naujus paskirtus Tarybos narius. Valstybės prioritetas – investuoti į ekonomikos atsigavimą ir tvarų augimą, o  šiuo metu kuriamo Paramos verslui fondo tikslas – padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su iššūkiais dėl COVID-19. VIVA Tarybai keliame aukščiausius skaidrumo reikalavimus“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti reikiamas kompetencijas, į Pagalbos verslui fondo (toliau – Fondas) valdymą pakviesti nepriklausomi tarybos nariai, šios srities profesionalai.

Artimiausioje ateityje VIVA taryba paskirs valdybą (investicijų komitetą) ir vykdys Fondo strategijos įgyvendinimo priežiūrą. Stebėtojų tarybos narių kadencija – ketveri metai.

Fondo tikslai yra:

  • investicijų suteikimas vidutinėms ir didelėms Lietuvos įmonėms, kurių veiklos nutraukimas gali sukelti grandininę reakciją ir paveikti susijusius subjektus ir (arba) turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių;
  • valstybei svarbių ekonomikos sektorių, kurie bus geriau pasirengę ekonomikos atsigavimo laikotarpiui, išsaugojimas;
  • kapitalo rinkos skatinimas, teikiant prioritetą kapitalo rinkos priemonėms;
  • privačių investuotojų pritraukimas;
  • specifinių tikslų (tvariosios, ekologiškos investicijos ar kiti), numatytų investuotojų susitarime, tam tikruose ekonomikos sektoriuose įgyvendinimas.

Fondo vykdymo veiklai įsteigtos dvi įmonės: uždaroji akcinė bendrovė „Valstybinių investicijų valdymo agentūra“ (valdoma Finansų ministerijos) (VIVA) ir uždaroji akcinė bendrovė „Valstybinis investicinis kapitalas“ (valdoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos) (VIK), kuri yra koinvestuotojas iš valstybės pusės. Į šių įmonių kapitalą valstybė investuoja, atitinkamai 1 mln. ir 100 mln. eurų.

Fondo investicinio portfelio planuojamas dydis: 1 mlrd. eurų, iš kurių iš valstybė į Fondą investuoja  100 mln. eurų pradinio įnašo ir planuojama suteikti iki 400 mln. eurų dydžio valstybės garantiją ne nuosavybės vertybiniams popieriams. Likusi dalis – privatūs ir (ar) instituciniai koinvestuotojai.

Grįžti į naujienas