21 rugpjūčio, 2020

Paskirtas Valstybės investicijų valdymo agentūros generalinis direktorius

Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) valdyba generaliniu šios agentūros direktoriumi paskyrė Dainių Vilčinską.

„Įvertinusi kandidato turimą patirtį, kompetenciją ir motyvaciją, valdyba nusprendė Dainių Vilčinską skirti VIVA vadovu. Tikimės, kad artimiausiu metu jam pradėjus eiti pareigas Paramos verslui fondo darbai įgaus naują pagreitį“, – sako VIVA valdybos pirmininkas Normantas Marius Dvareckas.

Dainius Vilčinskas 19 m. dirbo Lietuvos „Swedbank“, AB, padalinyje, pastaruoju metu ėjo Verslo bankininkystės vadovo Baltijos šalims pareigas, buvo šio banko valdybos narys.b

„Jungdamasis prie fonde suburtos profesionalų komandos tikiu, kad mano turima ilgametė darbo finansų sektoriuje patirtis ir žinios apie Lietuvos verslą leis sparčiai ir efektyviai organizuoti fondo veiklą“, – sako Dainius Vilčinskas.

Jo teigimu, artimiausi prioritetai, siekiant sėkmingos fondo darbo pradžios: suburti stiprią organizacinę fondo komandą, pristatyti verslui skaidrius fondo lėšų panaudojimo principus ir pradėti realų finansinės pagalbos dėl koronaviruso sukeltos krizės nukentėjusioms įmonėms skirstymą. Ilgesniuoju laikotarpiu, be valstybės investuojamų lėšų, bus siekiama į fondą pritraukti privačių investicijų ir užtikrinti patrauklią grąžą.

VIVA direktorius bus pavaldus ir atskaitingas Paramos verslui fondo valdybai, kurios darbą prižiūrės stebėtojų taryba.  Paramos verslui fondo tikslas – padėti koronaviruso COVID-19 sukeltos krizės paveiktoms vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, kurių veiklos nutraukimas gali turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių. Šio fondo steigimui pritarė ir Europos Komisija, patvirtinusi valstybės pagalbos teikimo schemą.  Fondą sudarys valstybės įnašas ir galimi tarptautinių finansinių institucijų ir privačių investuotojų įnašai, o fondo turtas galės būti investuojamas į įmonių skolos ir nuosavybės vertybinius popierius arba skiriamas paskoloms teikti.

Grįžti į naujienas