21 spalio, 2021

Kodėl verta skolintis išleidžiant obligacijų emisiją: ekspertai įvardijo 3 priežastis

Pandeminė situacija pasaulyje paskatino įmones ieškoti ne tik sprendimų, kaip adaptuoti verslo veiklos modelius, bet ir naujų finansavimo alternatyvų. Pakitusios rinkos skolinimo sąlygos pastūmėjo įmones aktyviau domėtis skolinimosi kapitalo rinkoje galimybėmis ir drąsiau plėsti finansavimo šaltinių įvairovę. Kaip rodo „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos duomenys, obligacijų rinkos dydis pastaraisiais metais reikšmingai auga. 2019 metų pabaigoje „Nasdaq Vilnius“ obligacijų rinkos kapitalizacija sudarė 5,5 mlrd. eurų, 2020 metų pabaigoje – 7,6 mlrd. eurų, o  2021 m. spalio 15 dienos pabaigai – 8,7 mlrd. eurų. Kokius privalumus teikia skolinimasis išleidžiant obligacijų emisijas ir kokioms įmonėms gali būti patrauklus toks finansavimo pritraukimas?

„Verslas susiduria su įvairiais pandemijos iššūkiais. Lietuvoje įmonės neretai jaučia apyvartinio kapitalo trūkumą, skaičiuoja krentančius pardavimus, dėl galiojusių keliavimo apribojimų stringa užsienio rinkose įgyvendinami projektai. Įmonių apyvartas taip pat stipriai koreguoja sutrikusios tiekimo grandinės bei antirekordus mušančios žaliavų kainos. Sunkiai prognozuojamu laikotarpiu net ir stabiliai augantys verslai turi priimti sprendimus dėl veiklos apimčių ir darbuotojų išlaikymo, investicijų tęstinumo ir inovacijų bei produktų tolimesnio vystymo“, – verslo poreikius vardijo Valstybės investicijų valdymo agentūros, valdančios Pagalbos verslui fondą, generalinis direktorius Dainius Vilčinskas.

Pasak D. Vilčinsko, esant neapibrėžtumui rinkose, įprasti finansavimo rinkos dalyviai dažnai koreguoja finansavimo sąlygas ir tai tampa papildomu galvosūkiu įmonėms. „Pagalbos verslui fondas padeda toms įmonėms, kurios apsisprendžia kryptingai vystyti savo veiklą, subalansuoti finansinius srautus, užpildyti likvidumo poreikį ir pasiruošti popandeminiam ciklui. Apyvartinio kapitalo stygių neretai įmonės kompensuoja išleisdamos obligacijų emisijas, o mes jas išperkame verslui palankiomis sąlygomis“, – sako VIVA vadovas.

Pagalbos verslui fondas šiuo metu jau yra priėmęs 27 teigiamus sprendimus investuoti, kurių bendra vertė viršija 162 mln. Eur, o iš jų – daugiau nei 90 proc. sudarys investicijos išperkant įmonių obligacijas.

1. Patogus įrankis, atlaisvinantis pinigų srautus

Skolinimasis išleidžiant obligacijų emisijas gali būti naudingas visoms įmonėms, kurioms reikalingas ilgalaikis finansavimas ir ypatingai tada, kai reikia atlaisvinti piniginius srautus.

„Įprastai obligacijų rinka yra siejama su lankstesne sąlygų ir prievolių (angl. covenants) struktūra, mažiau įtemptu pinigų srautu, skirtu skolos aptarnavimui, kuris nereikalauja amortizacijos grafiko bei pasižymi santykinai ilgesniu skolinimosi terminu. Žinoma, daugiašaliai santykiai su plačia investuotojų bendruomene taip pat reikalauja aukštesnio atskaitomybės bei skaidrumo standarto. Tiesa, toks skolinimosi būdas turi ir gerokai daugiau privalumų“, – sako „Luminor“ rinkų departamento direktorius Paulius Žurauskas.

2. Neturi dalinių grąžinimų

Vienas pagrindinių obligacijų emisijos išskirtinumų – dalinių grąžinimų nebuvimas. Įmonės privalo mokėti tik palūkanas, o visa suma yra grąžinama termino pabaigoje. Tai leidžia įmonėms sumažinti skolos aptarnavimo naštą.

„Verta paminėti, kad dažnu atveju obligacijos terminui artėjant prie jo pabaigos, yra išleidžiama nauja obligacija, tokiu būdu iš naujo finansuojant besibaigiančią emisiją ir pratęsiant šį laikotarpį. Galima sakyti, kad tai suteikia galimybę efektyviau valdyti nuosavo ir skolinto kapitalo struktūrą, tuo pat metu planuojant ateities investicijas, valdant pinigų srautus“, – sako D. Vilčinskas.

3. Praplečia finansavimosi šaltinių įvairovę

Taip pat obligacijų emisijos leidžia įmonėms praplėsti savo finansinių šaltinių įvairovę. Tai ne tik sukuria lankstesnes sąlygas ir paskirsto rizikas, bet ir sumažina priklausomybę nuo ekonomikos ciklų. Kartu su apčiuopiama finansine nauda, didėja įmonės žinomumas, stiprinama jos reputacija.

„Obligacijų emisija padeda įmonei diversifikuoti savo finansavimo šaltinius, leidžia turėti daugiau kontrolės pasirenkant įvairaus skolinimosi sąlygas ar terminus, taip pat tai užtikrina efektyvesnį nuosavo ar skolinto kapitalo valdymą, jo struktūrą, investicijų planavimą. Be to, skolinimasis per obligacijų emisijas patrauklus tuo, kad akcininkų struktūra išlieka nepakitusi“, – tvirtina D. Vilčinskas.

Obligacijų programą įvertino tarptautiniu mastu

Galimybę skolintis lėšas išleidžiant obligacijų emisijas suteikia VIVA valdomas Pagalbos verslui fondas. Fondo komanditorius  UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIKA) rugsėjo viduryje itin sėkmingai išplatino 4 metų trukmės 30 mln. eurų vertės inauguracinę obligacijų su valstybės garantija emisiją. Pasak VIKA vadovo Roberto Vyšniausko, emisija sulaukė tikrai didelio susidomėjimo – paklausa 8 kartus viršijo pasiūlą.

„Didelis investuotojų susidomėjimas ir itin žemas pajamingumas patvirtina, kad profesionalių investuotojų rinka pasitiki Lietuvos valstybės sukurtu tvariu investavimo modeliu ir Fondo investavimo strategija“, – emisijos rezultatus komentavo R. Vyšniauskas.

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ visai 400 mln. eurų obligacijų programai suteikė reitingą „A“. Tokio aukšto reitingo iki šiol nebuvo gavusi nei viena valstybės valdoma įmonė.  VIKA pagal poreikį etapais investuos į „Valstybės investicijų valdymo agentūros“ (VIVA) valdomą „Pagalbos verslui fondą“. VIKA išplatintos obligacijos yra listinguojamos „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje. Išplatintos obligacijos taip pat gali dalyvauti Europos centrinio banko pinigų politikos operacijose.

Grįžti į naujienas