Tvariam verslo augimui

Valstybės investicijų valdymo agentūra valdo Pagalbos verslui fondą

Pagalbos verslui fondas padeda stambiam ir vidutiniam verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19

Verslui teikiamos paskolos ir investicijos, išperkant obligacijas arba naudojant mišrias finansines priemones

VIVA veikla grindžiama aukščiausiais profesionalumo, skaidrumo ir nešališkumo standartais

Birželio 3 d. baigėsi Pagalbos verslui fondo paraiškų pateikimo laikas

AKTYVI KAPITALO RINKA

Skolindami ir investuodami aktyviname kapitalo rinką. Telkdami viešą ir privatų kapitalą, subalansuojame verslo finansinius poreikius ir valstybės investicinius prioritetus.

UŽTIKRINTAS STABILUMAS

Skaidriai ir profesionaliai skatiname bei papildome valstybės finansinės pagalbos verslui galimybes. Padedame rinkai užtikrinti konkurencingą, tolygų ir tvarų verslo finansavimą.

VERTĖS KŪRIMAS

Kuriame ilgalaikę vertę visuomenei: saugome darbo vietas, mokamus mokesčius, kuriamas unikalias inovacijas ir technologijas. Skatiname tvaraus verslo vystymąsi ir siekiame teigiamos grąžos investuotojams.

VIVA skaičiai

53

jau pasirašytų investavimo sutarčių

225 mln. Eur

pasirašytų investavimo sutarčių suma

Daugiau informacijos apie pasirašytas investavimo sutartis rasite čia.

Investuotojams

Valstybės investicijų valdymo agentūra valdo Pagalbos verslui fondą (Fondą), valstybė į Fondą investuoja per UAB „Valstybės investicinis kapitalas“.

Šiuo metu valstybė į Fondą investavo 100 mln. eurų, taip pat planuojama suteikti iki 400 mln. eurų dydžio valstybės garantiją ne nuosavybės vertybiniams popieriams.

Esant poreikiui, Fondas taip pat sieks pritraukti institucinius investuotojus. Jų investicijos gali siekti iki 500 mln. Eur.